Log in
Simplerinvoicing PEPPOL Access Point

Alleen het beste is goed genoeg

Snel, veilig, gebruiksvriendelijk, maar ook duurzaam. Dat is wat Finhill wil bereiken met deze nieuwe manier van digitaal administreren. Zonder uw tussenkomst kunnen wij uw volledige administratie verzorgen. Om dit mogelijk te maken voor u werken wij samen met de baanbrekers op dit gebied: Simplerinvoicing en Peppol. Simplerinvoicing legt de koppeling tussen u en uw leverancier. Peppol is de beveiligde digitale snelweg die alle facturen nationaal en internationaal kan verwerken.

Finhill biedt diverse diensten aan om u te ondersteunen tegen een vast maandelijks bedrag. Administratie zonder zorgen: 24/7 inzage in uw gegevens, waar u ook bent (wereldwijd).

Wat kunnen we voor u doen?

FINHILL kan de hele financiële administratie uit handen nemen.
Dit omvat het verwerken van o.a. de volgende documenten:
 • inkoopfacturen (leveranciers, crediteuren)
 • verkoopfacturen (klanten, debiteuren)
 • bankafschriften
 • pinbonnen en kassabonnen
 • creditcard overzichten
 • declaraties
 • kasstaten
 • fiscale aangiftes (btw, dividendbelasting).

Naast het voeren van de administratie kan FINHILL ook ondersteuning bieden bij andere financiële processen zoals facturering, automatische incasso, debiteurenbeheer en betaling.
 
 • financieel en strategisch advies
 • toegang tot administratie via internet (demo)
 
FINHILL kan de volledige salarisadministratie uit handen nemen.
Hierbij valt te denken aan de volgende diensten:
 • verwerking salarisstroken inclusief alle mutaties
 • verwerking loonjournaalposten in de financiële administratie
 • aanlevering jaarloongegevens bij de Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds
 • jaaropgaven voor de medewerkers
 • aangifte loonheffing
 • opmaken van arbeidsovereenkomsten.
 
FINHILL verzorgt de volledige eindejaarsverwerking. Hierbij staat het opstellen van het jaarverslag en het doen van de jaarlijkse aangiftes centraal. Bij de eindejaarsverwerking hoort o.a.:
 • het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening
 • het verzorgen van de aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting
 • het opstellen van de publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel
 • het opstellen van de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Extra informatie over het opgeleverde jaarwerk nodig? Wij verzorgen met plezier een uitgebreide toelichting!
 
FINHILL zorgt ervoor dat alle belastingaangiftes van uw onderneming tijdig, volledig en juist worden ingediend. Alle aangiftes worden elektronisch in onze systemen bewaakt.
Zo kunnen wij garanderen dat altijd aan de fiscale verplichtingen wordt voldaan. De meest voorkomende belastingaangiftes zijn:
 • aangifte omzetbelasting (OB: ook wel ‘aangifte btw genoemd’.)
 • aangifte loonbelasting (LB)
 • aangifte inkomstenbelasting (IB)
 • aangifte vennootschapsbelasting (Vpb)
 • aangifte dividendbelasting
 
Naast de reguliere werkzaamheden heeft FINHILL de expertise in huis om allerlei aanvullende diensten te leveren. Voorbeelden van maatwerk dat buiten de reguliere werkzaamheden valt zijn:
 • begeleiding startende ondernemingen
 • opmaken van arbeidsovereenkomsten
 • tussentijdse rapportages
 • prognose en cashflow rapportages
 • CBS-enquêtes
 • strategisch advies
 • proces optimalisatie
 • (administratieve organisatie)
 • debiteurenbeheer
 • kostprijsberekening
 • berekening netto contante waarde van uw bedrijf of investering
 • onkosten declareren met de onkosten declaratie module van Elvy
 • telefoon beantwoorden
 • wagenparkbeheer

Bent u geïnteresseerd in een offerte op maat en wilt u weten wat een vast maandelijks abonnement voor u betekent?
Vraag dan een vrijblijvend(e) adviesgesprek of offerte aan. Onze medewerkers staan graag voor u klaar!