Log in
Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

do 13 dec 2018 5:00
Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende...
Belastingdeel heffingskortingen

Belastingdeel heffingskortingen

do 13 dec 2018 5:00
De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de...
Plan invoeren vliegbelasting

Plan invoeren vliegbelasting

do 13 dec 2018 5:00
Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. Daarop vooruitlopend heeft de...
Verkoopkosten deelneming

Verkoopkosten deelneming

do 13 dec 2018 5:00
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden belast. De wet bepaalt dat voordelen...
Voortgang vervanging Wet DBA

Voortgang vervanging Wet DBA

do 13 dec 2018 5:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer ge√Įnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling...
Navordering wegens kwade trouw

Navordering wegens kwade trouw

vr 7 dec 2018 5:00
Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is. Een...
Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

wo 5 dec 2018 5:00
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit...
Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

do 29 nov 2018 5:00
Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun vermogenstoestand en van hun bedrijf moeten bijhouden dat daaruit op ieder moment hun...
Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

do 29 nov 2018 5:00
Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom vereist de wet dat er een dringende reden is waarom de arbeidsovereenkomst niet...
Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

do 29 nov 2018 5:00
De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Dat geldt ook voor de schade die het gevolg is van een...
Bekijk items: 1 tot 10 (1 740 totaal)

Nieuwsbrief

Finhill verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief waarin u kort en bondig wordt bijgepraat over actuele zaken: wetgeving, administratie, belastingen etc. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuws en veranderingen.