Log in
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

do 20 jul 2017 6:00
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit...
Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

do 20 jul 2017 6:00
Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen...
Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

do 20 jul 2017 6:00
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is...
Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

do 20 jul 2017 6:00
De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt...
Geen verlenging restschuldregeling

Geen verlenging restschuldregeling

do 13 jul 2017 6:00
In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat moment. Eind 2016 was dit afgenomen tot...
Innovatiebox goedgekeurd

Innovatiebox goedgekeurd

do 13 jul 2017 6:00
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox.De Europese Gedragscodegroep onderzoekt belastingmaatregelen, die...
Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

do 13 jul 2017 6:00
Alleenstaande AOW'ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50%...
Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

do 6 jul 2017 6:00
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Opzegging is niet nodig voor het einde van de...
Dga van Belgische bvba

Dga van Belgische bvba

do 6 jul 2017 6:00
Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van een in BelgiŽ wonende dga van een naar Belgisch recht opgerichte bvba, die in...
Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

do 6 jul 2017 6:00
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een naheffingsaanslag en een boete die zijn opgelegd aan een inmiddels ontbonden...
Bekijk items: 1 tot 10 (1 427 totaal)

Nieuwsbrief

Finhill verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief waarin u kort en bondig wordt bijgepraat over actuele zaken: wetgeving, administratie, belastingen etc. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuws en veranderingen.