Log in
Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Eergisteren 6:00
Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Zoals...
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Eergisteren 6:00
Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beŽindiging van de...
Wijziging verdeling vermogen in box 3

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Eergisteren 6:00
Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De...
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

do 11 okt 2018 6:00
Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten...
Behandelschema Belastingplan 2019

Behandelschema Belastingplan 2019

do 11 okt 2018 6:00
Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar...
Jachtkosten niet zakelijk

Jachtkosten niet zakelijk

do 11 okt 2018 6:00
Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om...
Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

do 4 okt 2018 6:00
De staatssecretaris van FinanciŽn is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen. Het lage...
Kleindochter geen pleegkind van oma

Kleindochter geen pleegkind van oma

do 4 okt 2018 6:00
De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip "pleegkind", maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)....
Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

do 4 okt 2018 6:00
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciŽn de forfaitaire rendementen per vermogensschijf en de hoogte van het heffingvrij vermogen in box 3 voor 2019...
Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

do 4 okt 2018 6:00
Het ministerie van FinanciŽn is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een lijst van laagbelastende landen...
Bekijk items: 1 tot 10 (1 692 totaal)

Nieuwsbrief

Finhill verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief waarin u kort en bondig wordt bijgepraat over actuele zaken: wetgeving, administratie, belastingen etc. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuws en veranderingen.