Log in
Aanzegverplichting

Aanzegverplichting

do 17 mei 2018 6:00
Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij de...
Gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon

do 17 mei 2018 6:00
De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een...
Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

do 17 mei 2018 6:00
De vaste commissie voor FinanciŽn van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.De...
Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

do 17 mei 2018 6:00
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg dat een holding...
Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

wo 9 mei 2018 6:00
De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te beperken. De vrijstelling geldt voor...
Kwalificatie eigen woning

Kwalificatie eigen woning

wo 9 mei 2018 6:00
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de...
Ketenregeling arbeidsrecht

Ketenregeling arbeidsrecht

wo 9 mei 2018 6:00
De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde...
Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

do 3 mei 2018 6:00
Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden die op de eerste dag...
Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

do 3 mei 2018 6:00
De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun inkomen en het aantal uren opvang dat zij afnemen schatten. Deze schatting...
Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

do 3 mei 2018 6:00
De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de...
Bekijk items: 1 tot 10 (1 598 totaal)

Nieuwsbrief

Finhill verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief waarin u kort en bondig wordt bijgepraat over actuele zaken: wetgeving, administratie, belastingen etc. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuws en veranderingen.