Log in
Geen werk, geen loon

Geen werk, geen loon

do 9 aug 2018 6:00
De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen is dat de werknemer recht op loon...
Naheffing parkeerbelasting

Naheffing parkeerbelasting

do 9 aug 2018 6:00
In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en dat principes geld kosten.De naheffingsaanslag betrof...
Aanvragen subsidie praktijkleren

Aanvragen subsidie praktijkleren

do 9 aug 2018 6:00
De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever...
Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

do 2 aug 2018 6:00
In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering op deze regel is een ontslag op...
Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

do 2 aug 2018 6:00
Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de...
Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

do 2 aug 2018 6:00
Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van een bedrijfsgebouw. Afschrijving in...

Geen aftrek voorbelasting business seats

vr 27 jul 2018 6:00
Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben gebracht. Niet alle in rekening gebrachte...
Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

do 26 jul 2018 6:00
Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor massaal bezwaar worden gebruikt. Met...
Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

do 26 jul 2018 6:00
De wet, die regelt dat het UWV bij beŽindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding...
Toepassing verleggingsregeling

Toepassing verleggingsregeling

do 26 jul 2018 6:00
Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel degene van wie de belasting wordt geheven. In een aantal gevallen geldt een...
Bekijk items: 1 tot 10 (1 649 totaal)

Nieuwsbrief

Finhill verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief waarin u kort en bondig wordt bijgepraat over actuele zaken: wetgeving, administratie, belastingen etc. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuws en veranderingen.