Log in

Nieuws

Heretikettering auto van de zaak

Heretikettering auto van de zaak

Eergisteren 1:00
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor...
Kamervragen belastingheffing van dga

Kamervragen belastingheffing van dga

Eergisteren 1:00
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een...
Rendabel maken van vermogen

Rendabel maken van vermogen

Eergisteren 1:00
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat,...
Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

do 16 mei 2019 1:00
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding...
Aftrek dieetkosten

Aftrek dieetkosten

do 16 mei 2019 1:00
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven...
Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

do 9 mei 2019 1:00
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het...
Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

do 9 mei 2019 1:00
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire...
Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

do 9 mei 2019 1:00
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door...
Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

do 2 mei 2019 6:00
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden...
Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

do 2 mei 2019 1:00
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte...
Bekijk items: 1 tot 10 (1 828 totaal)