Log in

Nieuws

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

do 15 aug 2019 6:00
Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad concludeert tot ongegrondverklaring...
Auto met transportschade is nieuw voor bpm

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

do 15 aug 2019 6:00
Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto's en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat geldt ook voor de registratie van een uit...
Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

do 15 aug 2019 6:00
De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel...
Beperking duur alimentatie

Beperking duur alimentatie

do 8 aug 2019 6:00
De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er geldt een maximumduur van vijf...
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

do 8 aug 2019 6:00
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De maximum uurprijs...
Aanpassing BPM per 1 juli 2020

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

do 8 aug 2019 6:00
De BPM, de belasting van personenauto's en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Sinds 1 september 2018 moeten nieuwe auto's in de...
Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

do 1 aug 2019 6:00
Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken van bezwaar...
Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

do 1 aug 2019 6:00
De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan worden toegerekend aan de...
Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

do 1 aug 2019 6:00
Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische auto's van vijf jaar en ouder. De...
Aanmelding nieuwe KOR

Aanmelding nieuwe KOR

do 1 aug 2019 6:00
De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan...
Bekijk items: 1 tot 10 (1 873 totaal)