Log in

Nieuws

Box 3-heffing

Box 3-heffing

do 25 jul 2019 6:00
Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aan te...
Kartelverbod zzp‘ers

Kartelverbod zzp‘ers

do 25 jul 2019 6:00
Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere concurrentie. Voor zzp'ers geldt dit...
Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

do 25 jul 2019 6:00
Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een slapend dienstverband verricht de werknemer wegens...
Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

do 25 jul 2019 6:00
De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de aftrek van voorbelasting in...
Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

do 18 jul 2019 6:00
De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede...
Commissie belastingheffing multinationals

Commissie belastingheffing multinationals

do 18 jul 2019 6:00
De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet...
Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

do 18 jul 2019 6:00
Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde mee dat het...
Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

do 11 jul 2019 6:00
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar...
Commissaris geen btw-ondernemer

Commissaris geen btw-ondernemer

do 11 jul 2019 6:00
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is per die...
Forfaits in het belastingstelsel

Forfaits in het belastingstelsel

do 11 jul 2019 6:00
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en...
Bekijk items: 11 tot 20 (1 873 totaal)