Log in

Nieuws

Nederlandse overheid is klaar om uw e-facturen te kunnen ontvangen

Nederlandse overheid is klaar om uw e-facturen te kunnen ontvangen

do 18 apr 2019
Per 18 april 2019 dienen alle overheden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Wat is een e-factuur eigenlijk? Een e-factuur is een xml-bestand waarmee een gestandaardiseerde set...

Nederlandse overheid is klaar om uw e-facturen te ontvangen

wo 17 apr 2019 18:21
Per 18 april 2019 dienen alle overheden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Wat is een e-factuur eigenlijk? Een e-factuur is een xml-bestand waarmee een gestandaardiseerde set...
Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

do 11 apr 2019 1:00
In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen van jaaraangifte voor de btw voor...
Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

do 11 apr 2019 1:00
De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto's, bestelauto's, motorfietsen, vrachtauto's en autobussen. Houder is de...
Ritten naar golfclub deels privé

Ritten naar golfclub deels privé

do 4 apr 2019 1:00
De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een "verklaring geen privégebruik auto". Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de...
Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

do 4 apr 2019 1:00
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter...
Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

do 4 apr 2019 1:00
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed...
Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

do 28 mrt 2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een werknemer eenzijdig wijzigen. De...
Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

do 28 mrt 2019
Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De werkgever...
Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

do 28 mrt 2019
Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was sprake van ondernemerschap voor de...
Bekijk items: 21 tot 30 (1 828 totaal)