Log in

Nieuws

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

do 20 jun 2019 1:00
In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd...
Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

do 20 jun 2019 1:00
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet adviseren over eerlijke winstbelasting voor multinationals. Op dit...
Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

do 20 jun 2019 1:00
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dat rendement...
Belastingdienst en AVG

Belastingdienst en AVG

do 13 jun 2019 1:00
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon voldoen aan de door de AVG gestelde eisen...
Datum einde arbeidscontract

Datum einde arbeidscontract

do 13 jun 2019 1:00
Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor een andere dag worden...
Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

do 13 jun 2019 1:00
De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico's tussen vast werk en flexwerk. De wet moet het voor...
Scholingsaftrek wordt subsidie

Scholingsaftrek wordt subsidie

do 13 jun 2019 1:00
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in staat stellen...
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

do 13 jun 2019 1:00
Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel van het...
Aansprakelijkheid ongeval werknemer

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

do 6 jun 2019 1:00
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie moet de werknemer kunnen bewijzen dat de...
Lage arbeidsvergoeding echtgenote

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

do 6 jun 2019 1:00
De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de vergoeding lager is dan € 5.000 per...
Bekijk items: 31 tot 40 (1 873 totaal)