Log in

Nieuws

Afkoop pensioen in eigen beheer?

Afkoop pensioen in eigen beheer?

do 14 nov 2019 5:00
Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van...
Dividend

Dividend

do 14 nov 2019 5:00
Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's bedraagt in 2019 25%. In 2020 gaat dit tarief omhoog naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. De tariefstijging van box 2 van de...
Herziening aftrek voorbelasting

Herziening aftrek voorbelasting

do 14 nov 2019 5:00
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden...
Afdracht privégebruik

Afdracht privégebruik

do 14 nov 2019 5:00
Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het privégebruik van de auto kunt u gebruikmaken...
Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

do 14 nov 2019 5:00
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2020 te...
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

do 14 nov 2019 5:00
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte...
Bijtelling privégebruik fiets

Bijtelling privégebruik fiets

do 14 nov 2019 5:00
Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Met ingang van...
Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak

do 14 nov 2019 5:00
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto....
Investeringsaftrek

Investeringsaftrek

do 14 nov 2019 5:00
Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een...
Voorkom verliesverdamping

Voorkom verliesverdamping

do 14 nov 2019 5:00
Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de negen volgende jaren. Voor...
Bekijk items: 31 tot 40 (1 957 totaal)