Log in

Nieuws

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

do 7 nov 2019 5:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp'ers ter consultatie gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen...
Genietingstijdstip loon

Genietingstijdstip loon

do 7 nov 2019 5:00
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden. De vraag in...

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

do 31 okt 2019 5:00
De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel...
Minimumloon per 1 januari 2020

Minimumloon per 1 januari 2020

do 31 okt 2019 5:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder...
Aanslag tijdig vastgesteld

Aanslag tijdig vastgesteld

do 31 okt 2019 5:00
Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen...
Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

do 24 okt 2019 6:00
In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke...
Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

do 17 okt 2019 6:00
De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op 11 oktober in de Staatscourant...
Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

do 17 okt 2019 6:00
De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning bestemd...
Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

do 17 okt 2019 6:00
Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat...
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

ma 14 okt 2019 6:00
Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer niet...
Bekijk items: 31 tot 40 (1 943 totaal)