Log in

Nieuws

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

do 28 mrt 2019
De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien verstande dat deze...
Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

do 21 mrt 2019
Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere...
Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

do 21 mrt 2019
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter...
Afwaardering vordering buitenlandse dga

Afwaardering vordering buitenlandse dga

do 21 mrt 2019
Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief...
Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

do 14 mrt 2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie...
Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

do 14 mrt 2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van...
Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

do 14 mrt 2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het...
Tot 1.000 km is een auto nieuw

Tot 1.000 km is een auto nieuw

do 7 mrt 2019
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor een...
Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

do 7 mrt 2019
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga's) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv....
Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

do 7 mrt 2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is....
Bekijk items: 31 tot 40 (1 828 totaal)