Log in

Nieuws

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

do 10 okt 2019 6:00
Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende...
Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

do 10 okt 2019 6:00
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt...
Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

do 10 okt 2019 6:00
Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven. Omdat de Wet...
Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

do 10 okt 2019 6:00
Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden...
Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

do 3 okt 2019 6:00
Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek....
Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

do 3 okt 2019 6:00
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De...
Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

do 26 sep 2019 6:00
In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor...
Kamervragen nieuwe KOR

Kamervragen nieuwe KOR

do 26 sep 2019 6:00
Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze omzetgrens blijven in...
Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

do 26 sep 2019 6:00
Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten minste...
Maatregelen verhuurderheffing

Maatregelen verhuurderheffing

do 19 sep 2019 6:00
Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van woningen met een huur onder de...
Bekijk items: 41 tot 50 (1 943 totaal)