Log in

Nieuws

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

do 28 feb 2019 5:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd...
Transitievergoeding bij einde dienstverband

Transitievergoeding bij einde dienstverband

do 28 feb 2019 5:00
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever...
Probleem uitvoering kindgebonden budget

Probleem uitvoering kindgebonden budget

do 28 feb 2019 5:00
De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag...
Forensenbelasting

Forensenbelasting

wo 20 feb 2019 23:00
Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een...
Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

wo 20 feb 2019 23:00
De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling geldt...
Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

wo 20 feb 2019 23:00
Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft...
Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

wo 20 feb 2019 23:00
In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen...
Verdeling koopsom onderneming

Verdeling koopsom onderneming

wo 20 feb 2019 23:00
Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het...
Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

wo 20 feb 2019 23:00
Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudedagsreserve...
80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

wo 13 feb 2019 23:00
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld...
Bekijk items: 41 tot 50 (1 828 totaal)