Log in

Nieuws

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

do 14 nov 2019 5:00
Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2019 is...
Gebruik eHerkenning

Gebruik eHerkenning

do 14 nov 2019 5:00
Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de...
Transitievergoeding

Transitievergoeding

do 14 nov 2019 5:00
Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij ontslag niet pas als het dienstverband twee jaar heeft...
AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

do 7 nov 2019 5:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar en drie maanden zal bedragen. Dat is...
Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

do 7 nov 2019 5:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp'ers ter consultatie gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen...
Genietingstijdstip loon

Genietingstijdstip loon

do 7 nov 2019 5:00
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden. De vraag in...

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

do 31 okt 2019 5:00
De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel...
Minimumloon per 1 januari 2020

Minimumloon per 1 januari 2020

do 31 okt 2019 5:00
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder...
Aanslag tijdig vastgesteld

Aanslag tijdig vastgesteld

do 31 okt 2019 5:00
Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen...
Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

do 24 okt 2019 6:00
In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke...
Bekijk items: 41 tot 50 (1 957 totaal)