Log in

Nieuws

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

do 6 jun 2019 1:00
In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aangepast. De...
Aanpassing bijstand voor ondernemers

Aanpassing bijstand voor ondernemers

do 6 jun 2019 1:00
Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen die vanuit de bijstand een...
Minimumloon juli 2019

Minimumloon juli 2019

wo 29 mei 2019 1:00
Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum veranderen ook de bedragen van het...
Opzegverbod zwangerschap

Opzegverbod zwangerschap

wo 29 mei 2019 1:00
Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de werkgever ten tijde van het...
Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

wo 29 mei 2019 1:00
De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht geeft op twee maanden betaald...
Heretikettering auto van de zaak

Heretikettering auto van de zaak

do 23 mei 2019 1:00
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor...
Kamervragen belastingheffing van dga

Kamervragen belastingheffing van dga

do 23 mei 2019 1:00
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een...
Rendabel maken van vermogen

Rendabel maken van vermogen

do 23 mei 2019 1:00
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat,...
Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

do 16 mei 2019 1:00
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding...
Aftrek dieetkosten

Aftrek dieetkosten

do 16 mei 2019 1:00
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven...
Bekijk items: 41 tot 50 (1 873 totaal)